youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Golden Nugget Lake Charles

$100,000 Fifth Anniversary Drawings

FRIDAY, DECEMBER 13 & 20 and SATURDAY, DECEMBER 14 & 21

$100,000 Fifth Anniversary Drawings

WIN $1,000 EVERY 15 MINUTES!

FRIDAY, DECEMBER 13 & 20 and
SATURDAY, DECEMBER 14 & 21

Win $1,000 in Free Slot Play every 15 minutes from 6:00PM – 12:00AM!

Plus, one winner receives $5,555 at Midnight each day!

Must play using 24K Select Club Card.


$100,000 Xổ Số Kỉ Niệm 5 Năm Thành Lập

THỨ SÁU NGÀY 13 & 20 THÁNG 12 VÀ
THỨ BẢY NGÀY 14 & 21 THÁNG 12

Thắng $1,000 Free Slot Play mỗi 15 phút từ 6:00PM-12:00AM

Gọi tên 1 người duy nhất thắng $5,555 lúc nửa đêm mỗi ngày!

Phải dùng thẻ thành viên 24K Select Club khi chơi để kiếm điểm.