youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$100,000 Four The Win Vehicle Giveaway

SATURDAY, APRIL 4

$100,000 Four The Win Vehicle Giveaway

4X Entries on April 4!

SATURDAY, APRIL 4

ONE WINNER EVERY HOUR FOR FOUR HOURS, 9:00PM - 12:00AM!

EARN ENTRIES | March 1 at 3:00AM – April 4 at 11:59PM

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table games OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

DRAWINGS | 9:00PM – 12:00AM Each Day

  • 9:00PM | Yamaha Kodiak ATV
  • 10:00PM | Yamaha Wolverine X2
  • 11:00PM | Dodge Challenger
  • 12:00PM | GMC Sierra 1500 Double Cab


Drawings held at the main entrance of the casino.
Must play using 24K Select Club Card.


 Kiếm điểm gấp 4 lần ngày 4 tháng Tư

THỨ BẢY NGÀY 4 THÁNG 4

TỪ 9:00PM-12:00AM MỖI GIỜ GỌI TÊN MỘT NGƯỜI

KIẾM ĐIỂM từ ngày 1 tháng Ba 3:00AM tới ngày 4 tháng Tư 11:59PM
• Cứ mỗi 10 điểm tier kiếm được từ chơi kéo máy hoặc table game tương đương với 1 vé xổ số. Cứ 25 điểm tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số

XỔ SỐ 9:00PM-12:00AM hàng ngày
• 9:00PM | Yamaha Kodiak ATV
• 10:00PM | Yamaha Wolverine X2
• 11:00PM | Dodge Challenger
• 12:00PM | GMC Sierra 1500 Double Cab

Xổ số tại cửa chính của sòng bài.
Không dành cho thành viên thẻ 24 Karat.