youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$200,000 March Money Madness Drawings

SATURDAYS, MARCH 7, 14, 21, & 28

$200,000 March Money Madness Drawings

WIN $1,500 EVERY 15 MINUTES!

SATURDAYS, MARCH 7, 14, 21, & 28

EARN ENTRIES | 3:00AM – 11:59PM EACH SATURDAY

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table games OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

$1,500 DRAWINGS | 4:00PM – 12:00AM EACH SATURDAY

  • One winner every 15 minutes receives $1,500 Free Slot Play!
  • Drawings held at the entrance to High Limit by cashier.

Must play using 24K Select Club Card.


 CỨ 15 PHÚT LẠI TRÚNG $1,500

THỨ BẢY NGÀY 7,14, 21, &28 THÁNG BA

KIẾM ĐIỂM 3:00AM-11:59PM THỨ BẢY HÀNG TUẦN
• Cứ mỗi 10 điểm tier kiếm được từ chơi kéo máy hoặc table game tương đương với 1 vé xổ số. Cứ 25 điểm tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số

XỔ SỐ $1,500 4:00PM-12AM THỨ BẢY HÀNG TUẦN
• Cứ 15 phút lại gọi tên một người trúng $1,500 Free Slot Play!
• Xổ số diễn ra tại cửa vào High Limit cạnh Cashier

Không dành cho thành viên thẻ 24 Karat.