youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$20,000 Beat the Odds Weekday Slot Tournaments

WEDNESDAY, JANUARY 8 - FEBRUARY 26

$20,000 Beat the Odds Weekday Slot Tournaments

Play and Win Multiple Times!

WEDNESDAYS, JANUARY 8, 15, 22 & 29 | FEBRUARY 5, 12, 19 & 26

EARN SLOT POINTS | 3:00AM – 7:45PM EACH WEDNESDAY

 • Earn 250 Slot Points to play in the slot tournament sessions.

TOURNAMENT SESSIONS | 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM and 7:00PM EACH WEDNESDAY

 • Top three highest scores from each session receive a share of $850 Free Slot Play!
 • Plus, all participants are entered into a Wildcard Drawing after each session for $500 Free Slot Play!
 • Play and win multiple times!

Exclusively for Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s Club Members
Excludes 24 Karat Tier

Must play using 24K Select Club Card.


$20,000 Beat The Odds Weekday Slot Tournaments

THỨ TƯ NGÀY 8, 15, 22 & 29 THÁNG 1 | THỨ TƯ,  NGÀY 5, 12, 19, & 26 THÁNG 2

KIẾM ĐIỂM TỪ MÁY KÉO – 3:00AM – 7:45PM MỖI THỨ TƯ HÀNG TUẦN

 • Kiếm đủ 250 điểm slot points từ máy kéo để tham gia vào cuộc thi kéo máy.

THI KÉO MÁY DIỄN RA VÀO 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM AND 7:00PM MỖI THỨ TƯ

 • Ba người chơi cao điểm nhất mỗi phần thi sẽ chia nhau $850 Free Slot Play!
 • Tất cả các người chơi đều được tham dự vào xổ Wildcard cuối mỗi phần thi.
 • Có thể thắng nhiều lần!
 • Dành riêng cho thành viên thẻ Premier, Chairman, Elite và Billionaire’s Club.

Không dành cho thành viên thẻ 24 Karat

Khi chơi khách phải dùng  thẻ thành viên để tính điểm.


$20,000 Beat The Odds 老虎機大賽.

一月的星期三, 8號, 15號, 22號, 29號 | 二月的星期三,5號,12, 19, 26

總價$15,000 Beat The Odds 老虎機大賽.

積分賺取方式

當日下午3點到7:45賺取參加抽奬的積分

每次公開賽 所有會員必須在當天賺取 250 積分來獲贈免費參賽的機會.

比賽有四個回合

下午1點,下午3點,下午5點,下午7

 • 每一回合 前三位最高積分的會員,將得到總共$850的老虎機獎賞
 • 每一回合所有參加的會員都有資格參加 每一輪比賽之後Wildcard 抽奬,贏得$500老虎機奬賞.

僅限於Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s club 會員.  但是24 Karat Tier會員 並不包括在此活動之內.