youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$25,000 Mini-Bacc Hot Seat Drawings

SATURDAY, FEBRUARY 1

$25,000 Mini-Bacc Hot Seat Drawings

WIN $2,500 OR HENNESSY EVERY 30 MINUTES!

SATURDAY, FEBRUARY 1

WIN $2,500 PROMO CHIPS, HENNESSY PARADIS or HENESSY PARADIS IMPERIAL every 30 minutes from 5:00PM – 11:00PM playing Mini-Bacc!

DRAWINGS | 5:00PM – 11:00PM

 • Every 30 minutes, one winner playing Mini-Bacc will be selected. 
 • Winners will draw to receive one of the following prizes:
  o   3 Bottles of Hennessy Paradis
  o   3 Bottles of Hennessy Paradis Imperial
  o   $2,500 Promo Chips

Drawings held near the Mini-Bacc tables.
Must be playing using a 24K Select Club Card at a Mini-Bacc table to be eligible.


 $25,000 Xổ Số Mini-Bac$25,000 百家樂 抽奬c

THỨ BẢY NGÀY 1 THÁNG 2

Chơi Mini-Bacc cứ 30 phút trúng $2,500 PROMO CHIPS, RƯỢU HENNESSY PARADIS hoặc RƯỢU HENNESSY PARADIS IMPERIAL TỪ 5:00PM – 11:00PM!

XỔ SỐ 5:00PM – 11:00PM

 • Cứ 30 phút lại gọi tên một người đang chơi Mini-Bacc
 • Người được gọi tên sẽ được nhận MỘT trong các quà sau:
  •  chai Hennessy Paradis (tổng cộng 3 chai)
  • 1 chai Hennessy Paradis Imperial (tổng cộng 3 chai)
  • $2,500 Promo Chips

Xổ số diễn ra ngay gần bàn Mini-Bacc.
Khi chơi Mini-Bacc phải dùng thẻ thành viên 24K Select Club.


$25,000 百家樂 抽奬

星期六   21

從下午5點到晚上11點   30分鐘將會有一位幸運的百家樂玩家 贏得$2500 籌碼 或 HENNESSY PARADIS HENNESSY PARADIS IMPERIAL

抽奬時間下午五點到晚上11

30分鐘將會抽出一名正在玩百家樂的得主

這次抽奬總共有下列奬品

·         3 Hennessy Paradis

3 Hennessy Paradis Imperial

·         $2,500 籌碼

抽奬位在於百家樂區域. 僅限於24 K Select Club 會員 百家樂玩家.


 

 

 

 

 

 

 

 

$25,000 Xổ Số Mini-Bac$25,000 百家樂 抽奬c