youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$50,000 Presidential Payout Drawings

SUNDAY, FEBRUARY 16

$50,000 Presidential Payout Drawings

WIN $2,000 EVERY 15 MINUTES!

SUNDAY, FEBRUARY 16

WIN $2,000 FREE SLOT PLAY EVERY 15 MINUTES!

EARN ENTRIES | 3:00AM – 11:59PM

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table games OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

DRAWINGS | 6:00PM – 12:00AM

  • Activate your entries by actively playing on a slot machine or table game or swiping your 24K Select Club Card at any 24K Select Kiosk after 5:00PM.
  • From 6:00PM – 12:00AM, one winner every 15 minutes receives $2,000 Free Slot Play!

Drawings held at the entrance to High Limit by cashier.
Must play using 24K Select Club Card.


 

$50,000 Presidential Payout Drawings

 

CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 2

CỨ 15 PHÚT LẠI TRÚNG $2,000 FREE SLOT PLAY!

KIẾM ĐIỂM TỪ 3:00AM – 11:59PM

 

  • Cứ 10 điểm Tier từ máy kéo/table games hoặc 25 điểm Tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số.

 

DRAWINGS | 6:00PM – 12:00AM

 

  • Kiếm điểm bằng cách chơi tại các máy kéo, bàn table game hoặc quẹt thẻ tại các quầy 24K kiosk SAU 5:00PM mỗi ngày.
  • Từ 6:00-12:00AM cứ 15 phút lại gọi tên một người trúng $2,000 free slot play!

 

Xổ số diễn ra tại cửa vào khu High Limit cạnh Cashier.
Khi chơi khách phải dùng  thẻ thành viên để tính điểm.


$50,000 Presidential Payout Drawings

星期天 216

 

 

15分鐘將會送出$2000老虎機奬勵

 

積分賺取 3點到11:59

 

每賺取10分老虎機或牌桌的奬賞積分即可獲得一個抽奬名額 或者25 video poker/keno 的奬賞積分也可獲得一個抽奬名額

 

抽奬時間晚上六點到12

 

·         會員必須在下午5點之後去24K奬賞自動服務器上激活抽奬資格

 

·         從六點到12 15分鐘將會抽出一位幸運得主獲得$2000老虎機遊戲奬勵

 

 抽奬區域在貴賓房外面

此活動僅限於24 K Select 會員


 

 

 

$50,000 Presidential Payout Drawings