youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$75,000 Fresh Start Friday Drawings

FRIDAYS, JANUARY 10, 24 & 31

$75,000 Fresh Start Friday Drawings

WIN $1,000 EVERY 15 MINUTES!

FRIDAYS, JANUARY 10, 24 & 31

EARN ENTRIES | 3:00AM – 11:59PM EACH FRIDAY

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

$1,000 DRAWINGS | 6:00PM – 12:00AM EACH FRIDAY

  • One winner every 15 minutes receives $1,000 Free Slot Play!
  • Drawings held at the entrance to High Limit by cashier.

Must play using 24K Select Club Card.


$75,000 Fresh Start Friday Drawings

THỨ SÁU NGÀY 10, 24 & 31 THÁNG 1

CỨ 15 PHÚT LẠI TRÚNG $1,000!

Kiếm điểm bắt đầu từ 3:00AM tới 11:59PM các ngày thứ sáu 10, 24 & 31 tháng 1.
Cứ mỗi 10 điểm tier kiếm được từ chơi kéo máy hoặc table game tương đương với 1 vé xổ số. Cứ 25 điểm tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số.

XỔ SỐ TỪ 6:00PM-12:00AM THỨ SÁU HÀNG TUẦN

Kiếm điểm bằng cách chơi tại các máy kéo, bàn table game hoặc quẹt thẻ tại các quầy 24K kiosk SAU 5:00PM mỗi ngày.
Từ 6:00-12:00AM các ngày thứ sáu, cứ 15 phút lại gọi tên một người trúng $1,000 free slot play!
Xổ số diễn ra tại cửa vào khu High Limit cạnh Cashier.

Khi chơi khách phải dùng thẻ thành viên để tính điểm.


$75,000 Fresh Start 星期五抽獎

一月10號, 24號, 31號

每15分鐘 將有一位幸運兒 贏得 $1000 老虎機奬賞.
一月10號, 24號, 31號 當日下午三點到11:59賺取參加抽奬的積分.
每賺取10分 老虎機或牌桌的奬賞積分即可獲得一個抽奬名額

或者25分 Video Poker/ Keno 的奬賞積分也可獲得一個抽奬名額.
抽奬 每個星期五 下午6點 到 晚上12:00
會員必須在下午三點到晚上11:59之間,去24 K奬賞自動服務機上 選擇 “more offer” 激活你的加倍積分.
從下午6點到晚上12:00每15分鐘 將會有一位幸運的得主 贏得$1000老虎機遊戲奬賞.
抽奬區域在於貴賓房外面.

此活動僅限於24K Select 會員卡.