youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

Monday Gift Giveaways January

MONDAYS, JANUARY 6 - 27

Monday Gift Giveaways

WHILE SUPPLIES LAST!

MONDAYS, JANUARY 6 - 27

GIFT GIVEAWAYS

 • JANUARY 6 | TOASTMASTER CARVING KNIFE
 • JANUARY 13 | OVENTE COPPER ELECTRIC SKILLET
 • JANUARY 20 | OVENTE NON-STICK COPPER ELECTRIC GRIDDLE
 • JANUARY 27 | ECO-CHEF COPPER WOK

EARNING PERIOD

 • Earn 300 Tier Credits each Monday in January from 3:00AM – 11:30PM.

HOW TO EARN

 • Tier Credits only valid towards gift if earned on any table game.
 • Prior to playing any table games, guests must give their 24K Select Club Card to the Pit Supervisor to open their table rating and begin earning. Pit Supervisor will close all ratings at the end of play or by 11:30PM for Tier Credits to be valid for gift redemption.

HOW TO REDEEM

 • Once 300 Tier Credits are earned, visit the 24K Select Club on the casino floor for gift distribution from 3:00PM – 11:45PM. Limit one gift per guest per day.

Must play using 24K Select Club Card.


 QUÀ TẶNG THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • NGÀY 6 THÁNG 1  | DAO CẮT HIỆU TOASTMASTER
 • NGÀY 13 THÁNG 1  | CHẢO ĐIỆN ĐỒNG HIỆU OVENTE
 • NGÀY 20 THÁNG 1  | ĐỒNG CHỐNG DÍNH HIỆU OVENTE
 • NGÀY 27 THÁNG 1  | CHẢO WOK ĐIỆN

THỜI GIAN KIẾM ĐIỂM

 • Kiếm đủ 300 điểm tier mỗi thứ Hai trong tháng Một từ 3:00AM tới 11:30PM.

LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐIỂM

 • CHỈ CHẤP NHẬN ĐIỂM KIẾM TỪ TABLE GAME
 • Trước khi chơi tại bất kì table game nào, khách bắt buộc phải đưa nhân viên tại Pit thẻ 24K Select Club để bắt đầu tính điểm. Nhân viên tại Pit sẽ ngừng tính điểm khi bạn dừng chơi hoặc đến 11:30PM.

ĐỔI QUÀ

 • Khi đã kiếm đủ 300 điểm tier, quý vị mang đến quầy 24k Select Club ở trong sòng bài để đổi quà tặng, từ 3:00PM-11:45PM. Mỗi khách chỉ được một quà.

Phải đủ 21 tuổi và là thành viên của 24K Select Club để tham gia. Casino có toàn quyền thay đổi hoặc hủy bỏ.
Không chuyển nhượng được. Hỏi 24K Select Club để biết chi tiết về luật chơi.