youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

Monday Gift Giveaways March

MARCH 2, 9, 16, 23 & 30

Monday Gift Giveaways March

WHILE SUPPLIES LAST!

MARCH 2, 9, 16, 23 & 30

GIFT GIVEAWAYS

  • MARCH 2 | BETTER CHEF COMPACT CHOPPER
  • MARCH 9 | CHRISTIAN LACROIX TOTE BAG
  • MARCH 16 | 1 QUART COPPER POT
  • MARCH 23 | ADURO SMART PLUG
  • MARCH 30 | DASH 8” EXPRESS GRIDDLE

EARNING PERIOD

  • Earn 300 Tier Credits each Monday in March from 3:00AM – 11:30PM.

HOW TO EARN

  • Tier Credits only valid towards gift if earned on any table game.
  • Prior to playing any table games, guests must give their 24K Select Club Card to the Pit Supervisor to open their table rating and begin earning. Pit Supervisor will close all ratings at the end of play or by 11:30PM for Tier Credits to be valid for gift redemption.

HOW TO REDEEM

  • Once 300 Tier Credits are earned, visit the 24K Select Club on the casino floor for gift distribution from 3:00PM – 11:45PM. Limit one gift per guest per day.

Must play using 24K Select Club Card.


SỐ LƯỢNG  CÓ HẠN<br>

THÁNG HAI NGÀY 2, 9, 16, 23, & 30

Monday QUÀ TẶNG THỨ HAI

THỨ HAI NGÀY 2 THÁNG 3 | Máy c ắt rau củ hiệu Better Chef
THỨ HAI NGÀY 9 THÁNG 3 | Túi xách hiệu Christian Lacroix
THỨ HAI NGÀY 16 THÁNG 3 | Nồi đồng 1Quart
THỨ HAI NGÀY 23 THÁNG 3 | Ổ điện thông minh Aduro
THỨ HAI NGÀY 30 THÁNG 3 | Chảo é p hai mặt 8" hiệu Dash

QUÀ TẶNG THỨ HAI HÀNG TUẦN

THỜI GIAN KIẾM ĐIỂM
Kiếm đủ 300 điểm tier các ngày thứ Hai trong tháng ba từ 3:00AM - 11:30PM.

LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐIỂM
CHỈ CHẤP NHẬN ĐIỂM KIẾM TỪ TABLE GAME
Trước khi chơi tại bất kì table game nào, khách bắt buộc phải đưa nhân viên tại Pit thẻ 24K Select Club để bắt đầu tính điểm. Nhân viên tại Pit sẽ ngừng tính điểm khi bạn dừng chơi hoặc đến 11:30PM.

ĐỔI QUÀ
Khi đã kiếm đủ 300 điểm tier, quý vị mang đến quầy 24k Select Club ở trong sòng bài để đổi quà tặng, từ 3:00PM-11:45PM. Mỗi khách chỉ được một quà.

Phải đủ 21 tuổi và là thành viên của 24K Select Club để tham gia. Casino có toàn quyền thay đổi hoặc hủy bỏ.
Không chuyển nhượng được. Hỏi 24K Select Club để biết chi tiết về luật chơi.